4.ÜNİTE SAF MADDE VE KARIŞIMLAR

  ATOMUN YAPISI

 

Bütün maddeler atomlardan oluşmaktadır.Atom, merkezde çekirdek ve çekirdeğin çevresini saran elektronlardan oluşur. Çekirdekte ise protonlar ve nötronlar vardır. Protonlar pozitif elektrik yüklü, nötronlar ise yüksüzdür.Çekirdeğin çevresinde belirli yörüngelerde sabit süratle hareket eden elektronlar ise negatif elektrik yüklüdür.

Protonların ve elektronların elektrik yükleri birbirine eşittir. Bu sebeple nötr bir atomda pozitif yüklü protonlar ile negatif yüklü elektronlar birbirini nötrlemesinden dolayı “Nötr Atom” denir. Örneğin çekirdeğinde 11  proton ve çekirdeğin çevresinde de 11 elektron bulunduran sodyum atomunda eşit sayıda pozitif ve negatif yük bulunduğu için nötr hâldedir.

Not:Bir atomun çekirdeğinde bulunan protonların sayısı, atomun kimliğini belirler ve bu sayıya atom numarası adı verilir.

Atom Kütlesi ve Atom Hacmi
Bir elektronun kütlesi, protonun ve nötronun kütlesiyle kıyaslandığında oldukça küçüktür.Yaklaşık olarak 1800 elektronun kütlesi, bir protonun kütlesine eşittir. Bu yüzden, bir atomun kütlesinin büyük çoğunluğunu çekirdekte bulunan proton ve nötronların kütlesinin oluşturduğu söylenebilir. Bir atomun hacminin büyük çoğunluğunu ise elektronlar oluşturur

Enerji Katmanı
Elektronlar çekirdeğin çevresinde dairesel yörüngelerde hareket eder. Elektronun bulunma olasılığının fazla olduğu bu yörüngelere katman denir.Birinci katmanda en fazla 2 elektron bulunabilirken, ikinci ve üçüncü katmanlarda en fazla 8 elektron bulunabilir. Bir katman tam olarak elektronla dolu değilken, bir sonraki katmanda elektron bulunamaz.

  ATOM MODELLERİ

Democritus
 • M.Ö 400 lü yıllarda atom ile ilgili çalışma yapmıştır.
 • Maddelerin ‘atom’ adı verilen temel taneciklerden oluştuğunu söylemiştir.

Dalton Atom Modeli

 • Atomun bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluştuğunu söylemiştir.
 • Her elementin farklı atomu olduğunu söylemiştir.
 • Atomu içi dolu berk küreciklere benzetmiştir.
DALTON ATOM MODELİ

Thomson Atom Modeli

 • Atomu üzümlü keke benzetmiştir.
 • – yükleri üzüme,+ yükleri kek kısmına benzetmiştir.
 • İlk kez pozitif ve negatif yüklerden bahsetmiştir.
 • Atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğunu ispatlamıştır.
THOMSON ATOM MODELİ

Rutherford Atom Modeli

 • Atom çekirdeğini ve çekirdekteki özellikleri ilk keşfeden bilim adamıdır.
 • Elektronların çekirdeğin etrafında Güneş sistemindeki gezegenlerin hareket ettiği gibi dolandığını söylemiştir.
 • Atomun kütlesini çekirdeğin oluşturduğunu söylemiştir.

Bohr Atom Modeli

 • Elektronların çekirdek çevresine belirli uzaklıktaki katmanlarda döndüğünü savunmuştur.

Modern Atom Teorisi

 • Elektronlar çok hızlı dönerler ve bu nedenle döndükleri belirli bir yerleri yoktur.
 • Nötron’un keşfiyle Elektron bulutu modeli geliştirilmiştir.
 • Elektronların küresel bir bulut oluşturup bu bölgelerde çok hızlı hareket ettiği düşünülmüştür.Bu buluta Elektron Bulutu denilmiştir.

NOT:ATOMLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR GÜNÜMÜZDE HALEN DEVAM ETMEKTEDİR.

 

 

 


ANASAYFA


KONU ANLATIMLARI