5.Sınıf-Tam Gölge

Işık kaynağından çıkan ışınlar doğrusal olarak her yönde yayılır. Işık ışınları, saydam olmayan bir madde ile karşılaştığında maddenin arkasında karanlık bir bölge oluşur. Bu bölgeye tam gölge adı verilir. Her cismin gölgesinin şekli ve büyüklüğü aynı olmadığından dolayı oluşan gölgeler ışık kaynağının önündeki cismin şekline ve büyüklüğüne bağlıdır.

Tam Gölgeyi Etkileyen Değişkenler

Bir cismin gölgesinin büyüklüğü ışık kaynağı, cisim ve ekranın arasındaki uzaklığa göre değişir. Işık kaynağı cisme, cisim ışık kaynağına yaklaştırıldığında ve ekran cisimden uzaklaştırıldığında gölgenin büyüklüğü artar.Işık kaynağı cisimden, cisim ışık kaynağından uzaklaştırıldığında ve ekran cisme yaklaştırıldığında gölge büyüklüğü azalır.

Gün İçinde Gölgemiz Nasıl Değişir?

Işık ışınların gelme açılarının değişmesi gölge büyüklüğünün değişmesine neden olur.Gün içinde gölgemizin büyüklüğü ve yeri sabit kalmaz. Çünkü Dünya, hem kendi etrafında hem de güneş’in etrafında döner.Bu dönüşler esnasında Güneş ışınlarının gelme açısı değişir.

Sabahtan öğleye doğru gölge boyumuz azalır ve gölgemiz Batı da olur.

Öğlen gölgemizin boyu en kısa olur

Öğleden sonra güneş batana kadar gölge boyumuz artar ve gölgemiz Doğu da olur.

 

NOT:Gün içinde cisimlerin gölge boyunun değiştiği bilgisi kullanılarak tasarlanan ve zamanı ölçmeye yarayan araçlardan biri de güneş saatleridir.