5.Sınıf-Işığın Yansıması

Işığın yansıtıcı bir yüzeye çarpıp geldiği ortama yön değiştirerek geri dönmesine Işığın yansıması denir.

Yansıma Düzgün yansıma ve Dağınık yansıma olmak üzere ikiye ayrılır.

Düzgün Yansıma

Işık kaynağından çıkan ışık ışınlarının düzgün bir yüzeye çarptıktan sonra birbirine paralel biçimde yansımasına Düzgün Yansıma denir.

Düzgün yansıma olması için yüzeyin düz olması gerekir.Örneğin; ayna,durgun su,cilalı tahta,pürüzsüz metal,düzgün alüminyum folyo gibi..

Düzgün yansıma yapan yüzeyler parlak görünürler.

Dağınık Yansıma

Işık kaynağından çıkan ışık ışınlarının bir yüzeye çarptıktan sonra dağınık şekilde yansımasına Dağınık Yansıma denir.

Dağınık yansıma pürüzlü yüzeylerde oluşur.Örneğin;dalgalı su,eskimiş çaydanlık,buruşuk alüminyum folyo gibi..

Dağınık yansıma yapan yüzeyler mat görünürler.

YANSIMA KURALLARI

Bir yüzeye gelen ışın yüzeye çarptıktan sonra yansımaya uğrar.

Yüzey düzde olsa,pürüzlü de olsa yansıma kuralları geçerlidir.

Gelme açısı daima yansıma açısına eşittir.

Normalin üzerinden gelen ışın tekrar geri dönüp gider.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yansima-kavramlari.png


Işık kaynağından yansıtıcı yüzeye gelen ışına GELEN IŞIN denir.

Yansıtıcı yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönen ışına YANSIYAN IŞIN denir.

Gelen ışın ve yansıyan ışın arasına çizilen yansıtıcı yüzeye dik olan hayali çizgiye NORMAL denir.Normal N harfi ile gösterilir.

Gelen ışın ile normal arasındaki açıya GELME AÇISI denir.

Yansıyan ışın ile normal arasındaki açıya YANSIMA AÇISI denir.

NOT: Gelen ışın,yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.