2019-2020 DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu )

2019-2020 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-KILAVUZU yayımlandı.

Kılavuzdaki bilgilere göre;

ÖĞRETMEN başvuruları 14-18 EYLÜL

ÖĞRENCİ başvuruları 19-23 EYLÜL

KURSLARIN BAŞLAMASI 30 EYLÜL şeklinde olacaktır.

Kılavuzda yer alan bazı önemli maddeler şu şekilde sıralanabilir;

 • Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.
 • Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.
 • Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, bir kursun sınıf
  mevcudunun ise 20’den fazla olmaması esastır.
 • Ara tatillerde kurs yapılmaz.
 • Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar e-Kurs Modülü üzerinden öğrenci/kursiyer
  kaydı yapılabilir. Nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin
  talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
 • Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde
  Bakanlıkça belirlenen derslerden açılır. Kurslarda öğrencilerin sınıf seviyelerine göre haftalık en fazla
  alabilecekleri ders saati aşağıdaki tabloya göre uygulanır.
 • Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda
  okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin
  devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.
 • Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce yoklama
  defterine ve e-Kurs Modülüne işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalık, tabii afet, anne, baba ve
  kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar bu kapsamda
  değerlendirilmez.
 • Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem
  yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.
 • Kurslarda açılan şube sayısının 5 ve üzerinde olması durumunda kurs merkezi müdürü tarafından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.
 • Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs
  saatleri içinde kurs açılan derslerden her ay değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeler mahallî
  olabileceği gibi Bakanlıkça merkezi olarak da yapılabilir. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek
  eksikliği görülen konular tamamlanır. Ayrıca her dönem sonunda Türkçe, matematik, fen bilimleri
  ve yabancı dil derslerinden ÖDSGM tarafından izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır.
 • Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yıl sonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe
  raporları illere, il raporları ÖDSGM’ye ağustos ayının son haftasında gönderilir.
 • Başvurular  https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden
  e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir.
 • Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.

Kılavuzun tamamını okumak için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir