2023 EĞİTİM VİZYONU FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU

2023 Eğitim Vizyonunda yer alan “Öğrenci Başarı İzleme Araştırması” kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılacak sorulara öğrenci ve öğretmenlerin alışması, öğrencilerin matematik ve fen alanında düzeylerinin araştırılması amacıyla ülke genelinde toplam 12 bin öğrenciye matematik ve fen bilimleri araştırması yapılmıştır.
Öğrencilere çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu soruların da yöneltildiği çalışmanın fen bilimleri soruları ve hazırlanan rapor kamuoyuna sunulmuştur.

5.SINIF FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU

8.SINIF FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU