5.Sınıf-Işığın Maddeyle Karşılaşması

Işık ışınları bir maddeyle karşılaşmadığı sürece bir doğrular boyunca ve her yönde yayılır. Herhangi bir madde ile karşılaşan ışık ışınları, karşılaştığı maddenin özelliğine göre üç farklı şekilde davranır:

  • Işığın tamamı madde içinden geçebilir.
  • Işığın sadece bir birazı maddenin içinden geçebilir.
  • Işık maddeden hiçbir şekilde geçemez.

Işığın madde ile üç farklı şekilde davranması, maddenin saydamlık özelliği ile alakalıdır.

Maddeler ışığı geçirme durumlarına göre; saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddeler(opak) olarak üç gruba ayrılır.

Işık kaynağından çıkan ışık ışınları bir madde ile karşılaştığı zaman, maddenin içinden geçebiliyorsa bu maddeye saydam madde denir. Cam, su ve hava birer saydam maddeye örnek verilebilir.Saydam maddelerin arkasındaki cisimler net bir şekilde görülür.

Bir madde ışığın bir kısmını geçiriyorsa bu maddeye yarı saydam madde denir. Buzlu cam, yağlı kâğıt,tül perde,sis yarı saydam maddelere örnek olarak verilebilir.Yarı saydam maddelerin arkasındaki varlıklar net olarak görülmez.

Işığın karşılaştığı maddeden hiçbir şekilde geçemiyorsa, bu maddelere saydam olmayan (opak) madde denir.Tahta,duvar,demir,altın ve kitap saydam olmayan maddelere örnek verilebilir.Saydam olmayan maddelerin arkasındaki varlıklar görülmez.

NOT:Maddelerin saydamlık özelliği değişebilir.Örneğin, saydam olmayan bir karton yeteri kadar inceltilirse ya da bir kâğıt yağlanırsa yarı saydam özellik gösterir.Ayrıca su saydam bir maddedir ancak suyun derinliğini arttırdığımızda saydamlığı azalır.

Gözle Görülmeyen Işık Türleri

X-ışınları sayesinde insan vücudunun röntgen filmi çekilmekte,avm girişlerinde güvenlik sağlanabilmektedir.

Kızılötesi ışınlar hedef tespiti, gece görüşü ve takip sistemleri gibi amaçlar için kullanılmaktadır.