4.ÜNİTE-MADDE ve DEĞİŞİM

1.MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ Madde doğada 3 şekilde bulunur.Maddenin bu halleri KATI,SIVI ve GAZ dır.Madde bir halden diğer hale geçebilir.Bu olaya ”Hal Değişimi” denir. Madde hâl değişimi sırasında çevreden ısı alır ya da çevresine ısı verir. Çevreden ısı alarak katı hâlden Devamı>