2019 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU

2019  PYBS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 02 Haziran 2019 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.

Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınav başvurusu; 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL’yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Bu maddeyi sizlerin için açıklayalım;

Aileye 2018 yılı içerisinde giren toplam resmi parayı evdeki kişi sayısına bölüyorsunuz eğer 13.480 tl yi geçmiyor veya altında kalıyorsa çocuğunuz sınava başvuru yapabiliyor.Eğer geçiyorsa başvuru yapma hakkınız olmuyor maalesef 🙁

Başvuru yapmak için ;

Aşağıdaki kılavuzun son sayfasındaki formu okulunuzdan alıp doldurup,gerekli 2018 gelirlerinizi belirten evrakla okul idarenizde sisteme kaydediyorsunuz ve onaylı başvuru formu alıyorsunuz.Böylece sınava başvuru yapmış oluyorsunuz.

 

2019-PYBS-KILAVUZ İNDİR