4.ÜNİTE-MADDE ve ENDÜSTRİ

PERİYODİK SİSTEM
Bilim adamları yeni elementler keşfettikçe ve elementlerin sayısı arttıkça elementleri benzer özelliklere göre çeşitli şekilde sınıflandırmalar yapmışlardır.

Elementlerin Sınıflandırılmasının Tarihsel Gelişimi

Johann Döbereiner tarafından ilk sınıflandırma çalışması yapılmıştır. Benzer özellik
gösteren elementleri üçlü gruplar oluşturarak incelemiştir. Li-Na-K
Alexandre Beguyer de Chancourtois İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementleri dikey sıralarda olacak şekilde bir silindir çevresine sarmal olarak sıralamıştır.Elementlerin dışında bazı iyon ve bileşiklere de yer vermiştir.
John Newlands o zamanlar bilinen 62 elementi artan artan atom ağırlıklarına göre sıralamış ve ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrarlandığını fark etmiştir.
Dimitri Mendeleyev ve Lothar Meyer aynı dönemde elementleri sıralamışlardır.

Meyer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralarken,
Mendeleyev atom ağırlıklarını göz önüne almıştır.

ünümüzde kullanılan modern periyodik sistem protonun keşfine dayanır.

 • Henry Moseley elementleri proton sayılarının artışlarına göre düzenlemiştir.
 • Glenn Seaborg tablonun altına iki sıra ekleyerek son halini vermiştir.

Periyodik Tablo
Elementler atom numaralarının (proton sayıların) artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya periyodik tablo denir.

Periyot: Periyodik cetvelde yatay sıralara denir.

 • Periyodik cetvelde 7 tane periyot bulunur.
 •  1. Periyot ta sadece 2 tane elementi bulunur. Hidrojen (H) ve Helyum (He) dur.
 •  2. Ve 3. Periyotlarda 8 er tane element bulunur.
 • 4. Ve 5. Periyotlarda 18 er tane element bulunur.
 • 6. Ve 7. Periyotlarda 32 tane element bulunur.

Bir elementin bulunduğu periyotun numarası o element atomunun katman sayısına eşittir

Grup: Periyodik cetvelde dikey sıralara denir.

Periyodik tabloda düşey sıralara grup denir. Periyodik tabloda 8 tane A grubu10 Tane de B grubu olmak üzere toplam 18 grup vardır

Elementlerin Sınıflandırılması


Periyodik tabloda elementler üç sınıfa ayrılır.
1-Metaller

2-Ametaller

3-Yarı metaller

 

 

METALLER Periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar.
Metallerin Özellikleri;

 •  Parlak yüzeylidirler.
 •  Elektrik ve ısıyı iyi iletir.
 •  Tel ve levha haline getirilebilir.
 •  Oda sıcaklığında katı halde bulunurlar.(Cıva hariç)
 •  Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

AMETALLER Periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar.

Ametallerin Özellikleri;

 • Yüzeyleri mattır. Işığı yansıtmazlar.
 • Grafit hariç elektrik ve ısıyı iletmez.
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir.
 • Kendi aralarında veya metallerle bileşik oluşturabilirler
 • Erime ve kaynama noktaları  düşüktür.(Karbon hariç)

Soy Gazlar En kararlı element grubudur. Helyum, neon, argon, kripton,
ksenon ve radon soy gazdır.Ametaller grubunda yer alırlar.
Soygazların Özellikleri;

 •  Oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar.
 •  Elektrik akımını iletmezler.
 •  Bileşik oluşturmaya istekleri yoktur.
 • Helyum hariç son katmanlarında 8 elektron bulunur.
 •  Doğada hiç bileşikleri yoktur

YARI METALLER Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini bir arada taşıyan
elementlerdir.

Yarı Metallerin Özellikleri;

 • Parlak veya mat olabilirler.
 • Tel ve levha haline getirilebilirler.
 • Kırılgan değildirler. İşlenebilirler.
 • Elektrik ve ısıyı ametallerden daha çok, metallerden daha az iletirler.

Elementlerin periyodik sistemdeki yerinin bulunması

Elementin nötr haldeki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğu için elektron dağılımı yapılırken proton sayısı kullanılır.PS=ES

Örneğin ;   13Al elementinin elektron dağılımı       )2   )8    )3   şeklindedir.

Toplam 3 katmanı olduğu için 3.Periyotta bulunur

Son katmanda 3 elektron bulunduğu için 3A grubunda yer alır.

Yani Alüminyum periyodik cetveldeki yeri 3.Periyot 3A grubudur.

ELEMENTLER ve ELEMENTLERİ SINIFLANDIRILMASI

Elementler ve Elementlerin Sınıflandırılması Föyü TIKLA İNDİR

FİZİKSEL ve KİMYASAL DEĞİŞİMLER

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Föyü TIKLA İNDİR

ASİTLER ve BAZLAR

Asitler ve Bazlar Föyü TIKLA İNDİR

MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ

Özısı Föyü TIKLA İNDİR

Madde ve Isı Föyü TIKLA İNDİR

ISINMA SOĞUMA GRAFİKLERİ

Isınma Soğuma Grafikleri Föyü TIKLA İNDİR