7.Sınıf-Ampullerin Seri ve Paralel Bağlanması

Seri Bağlama

Bir devrede birden fazla ampulün ya da direncin uç uca
eklenerek akımın izleyebileceği tek bir yol meydana getirecek
şekilde bağlanmasına seri bağlama denir.

  • Ampuller seri bağlandığında toplam direnç artar.
  • Ampul eklendiğinde parlaklık azalır.
  • Ampul eklendiğinde pilin bitme süresi uzar.
  • Ampullerden biri bozulursa veya duydan çıkarılırsa diğer bütün ampuller söner.

NOT:Bir devrede ampuller gibi piller de seri bağlanabilir. Pillerin seri bağlanmasıyla devrenin uçları
arasındaki gerilim değeri artar.

Paralel Bağlama

Bir devrede birden fazla ampulün ya da direncin uçlarının
birleştirilip akımın izleyeceği birden fazla yol oluşturacak
şekilde bağlanmalarına paralel bağlama denir.

  • Ampuller paralel bağlandığında toplam direnç azalır.
  • Ampul eklendiğinde diğer ampullerin parlaklığı değişmez.
  • Ampul eklendiğinde pilin bitme süresi kısalır.
  • Ampullerden birisi bozulursa veya duydan çıkarılırsa diğer ampuller parlaklığı değişmeden yanmaya devam ederler.

NOT:Bir devrede ampuller gibi piller de paralel bağlanabilir. Pillerin paralel bağlanmasıyla devrenin uçları arasındaki gerilim değeri değişmez.Piller daha uzun süre dayanır.

Kısa Devre

Bir elektrik devresinde elektrik akımı direnci düşük olan yolu takip eder.Bu sebeple akım ilerlerken boş yol bulduğunda o yolu tercih edeceği için üzerinden akım geçmeyen ampul yanmaz ve kısa devre olur.